Stockholm

Om föreningen

Föreningen Norden i Stockholm bildades 1941.

”Antalet medlemmar i föreningen den 31 december 2016 var totalt 510? (539), varav 387 (398) huvudmedlemmar och 61 (73) familjemedlemmar. ”

Här kan du hitta kontaktuppgifter till styrelsen.