Baltiska länderna 100 år mötesdag bestämd till 20/11

Se kalendariet.