Huvudstadsmöte 2020 – Utmanar demografin välfärdsstaten?: State of the Nordic Region 2020

State of the Nordic Region 2020. Denna rapport har utarbetats av NordRegio på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och ger underlag för en saklig diskussion om en rad av de utmaningar som nordiska medborgare och samhällen ställs inför. Direktör Kjell Nilsson, Nordregio, går igenom rapporten med föreningen Norden. Mötet spelades in och kan ses här.