Stockholm

Samverkan med andra organisationer

Riktlinjer för Föreningen Nordens Stockholmsavdelnings samverkan med andra organisationer

Föreningen Nordens Stockholmsavdelning eftersträvar ett nära samarbete med organisationer som delar vår organisations grundläggande värderingar. Det finns också en tradition av samarbete  med andra organisationer, exempelvis Föreningen Natur och Samhälle i Norden. 

Styrelsen önskar själv att vara aktiv för att ta sådana initiativ.

Föreningen Nordens Stockholmsavdelning välkomnar även fortsättningsvis initiativ till samverkan från organisationer, institutioner, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer etc. I framställningar om samverkan bör anges tema för aktiviteten, förslag till tidpunkt för evenemanget och beräknad kostnad vid genomförandet. Framställan bör komma in så, att Stockholmsavdelningens styrelse kan ta ställning och eventuellt informera sina medlemmar i god tid före aktiviteten.

Ge förutsättningar för en bra planering av arrangemang och samverkan. Önskemål om samverkan med dålig framförhållning tidsmässigt är försvårande.

Önskemål om samverkan ställs till Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, c/o Anders Ljunggren, Rålambsvägen 8A, 112 59 Stockholm. Använd helst e-post: [email protected]

Styrelsen fattar beslut om samverkan kan ske. Välkomna med idéer!