Stockholm

Styrelse

Styrelsen 2018

Ordförande
Anders Ljunggren
Tel: 070 422 1004
E-post: [email protected]

Kassör
Pirjo Talvitie
Tel: 08-6634857 / 0720-142980
E-post: [email protected]

Sekreterare
Raymond Svensson
Tel.: 073 941 30 44
E-post: [email protected]

Övriga ledamöter

Bengt Ohlsson
Tel: 070 817 65 06
E-post: [email protected]

Östen Bohlin
Tel: 073 2534075
E-post: [email protected]

Vincent Petersen, hemsidesansvarig
Tel: 076-6326165
E-post: [email protected]

Anna Sophie Liebst
Tel: 070 493 63 33
E-post: [email protected]

Lone Njor Hulth
0761084696
E-post: [email protected]

Suppleanter

Jasper Käld
Tel:070 947 65 11
Mejl: [email protected]

Revisorer

Anders Tunevi
Tel: 070-5683513
Mejl: [email protected]

Gunnar Stenarv
Tel: 070-546 30 14
Mejl: [email protected]

Ersättare för revisorer

Lars Innings
Tel: 070-2962973
Mejl: [email protected]

Gabriel Romanus
Tel.: 070 595 1097
E-post: [email protected]

Valberedning

Birgitta Englin
Tel.: 070 637 1370
E-post: [email protected]

Barbro Graeffe
Tel: 073 810 80 93
Mejl: [email protected]

Laura Kovanen
Tel.: 072 263 7324
E-post: [email protected]